حالت نگهداری

 

در این قسمت خواهید آموخت چگونه سایت خود را در حالت تعمییر ببرید.

از حالت نگهداری برای هنگامی که می خواهید سایت خود را به روزرسانی کنید و نمیخواهید کسی از برروزسانی شما مطلع باشد استفاده میگردد.برای اینکار وارد قسمت مدیریت سایت شده و از سریند سیستم (system) وارد حالت نگهداری شده و تیک گزینه (قراردادن سایت در حالت نگهداری ) را زده و آن را در انتها ذخیره میکنید.

 

 
 

دانلود فیلم